Activiteiten

Kantoor Verburg, makelaardij wonen & agrarisch

Verkoop

De verkooptransactie vraagt de nodige inspanning en expertise. Voor de meeste mensen is het een van de belangrijkste beslissingen van hun leven. Daarom is een goed advies en persoonlijke begeleiding van een vertrouwde adviseur van groot belang. F. Verburg kent het gebied en kan een gedegen oordeel geven over de staat van het te koop staande huis. F. Verburg is ervaringsdeskundige die elke dag met aankoop- of verkooptransacties bezig is en dus een reële koop- of verkoopsom kan bepalen. 

Het aan- en verkopen van onroerend goed is een persoonlijke en soms emotionele zaak. Het is daarom van belang een professionele bemiddelaar in huis te hebben. Wij hebben zicht op de markt en kunnen met u in alle rust uw opdracht analyseren en de mogelijkheden bekijken. 
Door ons worden, in regelmatig overleg met u, tijdens het traject aanpassingen aan de reacties en marktontwikkelingen voorgesteld en bij akkoord uwerzijds toegepast, zodat er praktische begeleiding is van het begin tot het eind.

Aankoop

Er komt nog al wat kijken bij een aankooptransactie. Bijvoorbeeld de waardebepaling van het object de contacten met de notaris of de onderhandelingen. Kennis van de wirwar aan regelgeving over bijvoorbeeld bouwkundige aspecten, is van groot belang. Zo is de juiste waardebepaling een belangrijk onderdeel van de voorbereiding van een makelaar. 

Is de opdrachtgever gerechtigd om die opdracht te geven? Is er door niemand beslag gelegd op het onroerend goed? Wat staat er in het bestemmingsplan? Zijn er planologische plannen die gevolgen hebben voor de waarde van het onroerend goed? Zaken die vooraf goed duidelijk moeten zijn.

Onteigening

Kantoor Verburg heeft ervaring in onteigening van onroerend goed. Dit is reeds gestart in 1980 met de eerste aankopen vanwege de dijkversterkingen in het rivierengebied. Medio 1999 zijn deze versterkingen ook daadwerkelijk uitgevoerd. 
Voorts heeft Kantoor Verburg ook ervaring met boerderijverplaatsingen ten behoeven van stadsuitbreiding. Een mooi voorbeeld hiervan is de buurt Passewaaij (Tiel) wijk 2 t/m 7 welke reeds is gerealiseerd. 

Ervaring met het wijken voor het algemeen belang versus het individueel belang als onroerend goed eigenaar is in ruime mate bij ons kantoor aanwezig. 

Taxatie

Taxatierapporten zijn vaak een uitgangspunt bij belangrijke beslissingen.    

Wij verzorgen taxatierapporten i.v.m.

  • bedrijfsoverdrachten of -beëindiging
  • onteigening
  • waardebepaling voor verkoop of aankoop 
  • vraagprijs
  • waardebepaling fiscaal / minnelijke waarderingen met de belastingdienst - c.q. vastlegging waarde in overleg met de belastingdienst betreffende onroerende goederen.


F. Verburg maakt voor u een taxatierapport waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alle factoren, zoals  het doel van de taxatie , de toekomstige bestemming, de nu geldende bestemming, de gebruiksmogelijkheden van de locatie en de actuele marktontwikkeling

Overig o.g. advisering

Kantoor Verburg is ook uw makelaar voor allerhande overige advisering rondom onroerend goed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

  • WOZ waarde (klopt die van uw onroerend goed nog wel?)
  • Bestemmingswijziging (wat zijn hierbij uw rechten en plichten?)
  • Bedrijfsverplaatsingen (welke invloedsfactoren dient u rekening mee te houden?)
F. Verburg

Advies inwinnen

Zou u graag extra advies willen over uw specifieke situatie omtrent bovenstaande punten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.